Werkwijze

Of u nu opdrachtgever bent of kandidaat: u wilt precies weten wat u wanneer kunt verwachten. De juiste vervolgstap in de loopbaan van de kandidaat kan immers een life changing event zijn. Het is dan ook van belang dat iedere stap in het wervings-, selectie- en benoemingsproces uiterst zorgvuldig wordt gezet.

Iedere werving bij Klaus Schmitt & Partners start met heldere afspraken over het proces, zodat de opdrachtgever altijd inzicht heeft in het exacte verloop van de procedure. Voor het opstellen van het profiel voeren wij gesprekken met diverse sleutelfiguren in uw organisatie, zoals het management, professionals of de inspraakorganen. In dit proces worden naast de opdrachtgever ook de relevante betrokkenen als medezeggenschap en de professionele gremia binnen de organisatie in staat gesteld een belangrijke bijdrage aan het profiel te leveren.

Het profiel bevat informatie over de organisatie, context, functie-inhoud, de specifieke opdracht, vereiste kennis, ervaring en competenties. Daarnaast komt aan de orde wat de concrete vraagstukken voor de komende jaren zijn. Het opstellen van een profiel moet ertoe leiden dat zowel de organisatie als de kandidaat inzicht hebben in de relevante resultaatgebieden.

Na goedkeuring van de opdrachtgever gebruiken wij dit profiel voor de search naar geschikte kandidaten. PotentiĆ«le kandidaten worden geĆÆdentificeerd en geselecteerd. De werving wordt op maat afgestemd op uw situatie.

Kandidaten worden persoonlijk en discreet benaderd en uitgenodigd op ons kantoor, waar zij een volledige toelichting op de functie ontvangen. Ons bureau staat voor heldere communicatie en informatie naar mogelijke kandidaten. In goed gestructureerde gesprekken stemmen we nauwgezet de visie, drijfveren en ervaring van de kandidaten op elkaar af. Zowel opdrachtgever als kandidaat houden wij bij iedere stap in het proces zorgvuldig op de hoogte.

Aan het einde van een search heeft Klaus Schmitt & Partners alles in het werk gesteld om een gezonde basis te leggen voor de juiste vervolgstap.