Tijdelijk Management

De zorgmarkt is in transitie en vraagt in voorkomende gevallen om doortastende of vernieuwende oplossingen, die moeten worden geïmplementeerd en die een onderdeel zijn van een nader te bepalen totaalaanpak. Wij kennen de mensen die hun sporen op dit vlak hebben verdiend en die met hun specifieke combinatie van kennis en vaardigheden garant staan voor het op succesvolle wijze doorvoeren en begeleiden van transities en transformaties in complexe organisaties. Zij kunnen voor een bepaalde termijn op strategisch of bestuurlijk vlak direct inspelen op uw vraag.

Door middel van een intakegesprek stellen wij een compact profiel op met daarin de opdrachtformulering voor de manager/bestuurder en een persoonstypering. Op basis hiervan zullen wij binnen één week drie tot vier curricula vitae van geschikte en beschikbare kandidaten voorleggen. De benoembare manager/bestuurder gaat via een ZZP-contract of via een tijdelijk dienstverband een zakelijke relatie met uw organisatie aan.