Leiderschapsprogramma Zorg

Het Leiderschapsprogramma Zorg helpt u als bestuur in de cure of de care om uw organisatie de veerkracht en wendbaarheid te verschaffen die vereist zijn om de nieuwe uitdagingen die zich continu aandienen succesvol aan te gaan en tegelijkertijd vaste koers te houden op het doel: de waarde van de zorg voor uw patiënten/cliënten maximaliseren met de middelen en de mogelijkheden die tot uw beschikking staan.

Het programma geeft richting en vaart aan de ontwikkeling van de gehele Raad van Bestuur. Bestuurders nemen niet individueel deel maar als team dat samen de RvB vormt. De teamontwikkeling is de locomotief en die trekt individuele ontwikkeling én organisatieontwikkeling in gang.

Vraag de brochure aan