Expertise op alle niveaus in de zorg

Klaus Schmitt & Partners is op diverse niveaus binnen de zorg actief. Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid hechten wij aan intensieve samenwerking met bestuur, toezicht en management.

Onze dienstverlening spitst zich toe op de volgende werkterreinen:

Executive search

Executive search richt zich op leden van raden van bestuur in de zorg. Daarnaast zijn wij vertrouwd met de werving en selectie van raden van toezicht. De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de professionalisering van toezicht, bestuur en leiderschap. Leiding geven werkt niet op basis van functie, maar op basis van wie je werkelijk bent en hoe je dienstbaar kunt zijn aan je omgeving.

Klaus Schmitt & Partners kijkt kritisch naar de evenwichtige samenstelling van besturen en toezichthoudende organen op basis van individuele competenties en de onderlinge groepsdynamiek, passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt en bij haar visie en strategie.

Management search

Management search richt zich bij Klaus Schmitt & Partners op het directie- en managementniveau in de zorg. Het gaat daarbij om een diversiteit aan functies: van algemeen directeur tot specialistisch manager, van adviseur tot financieel manager en van HRM- tot marketingmanager. Vanzelfsprekend is ook hier maatwerk het uitgangspunt.